General Terms and Conditions

We are not willing and not obliged to participate in dispute settlement proceedings before a consumer arbitration board.

Platform of the EU Commission regarding online dispute resolution: https://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 1 Area of application, subject matter and conclusion of the respective contract

(1) The following conditions conclusively govern the contractual relationship between Laboklin Labor für klinische Diagnostik GmbH & Co. KG, represented by the personally liable partner Laboklin Verwaltungs GmbH, which in turn is represented by the managing director Dr. Elisabeth Müller, Steubenstraße 4, 97688 Bad Kissingen, hereafter called “LABOKLIN” and the respective customer.

(2) These Terms and Conditions apply exclusively. Conflicting or deviating terms and conditions of the customer shall not be recognised unless they have been explicitly confirmed by LABOKLIN in the individual case.

(3) They are applicable to consumers as well as entrepreneurs. Within the meaning of these Terms and Conditions, a consumer is every natural person who places the order for purposes that can neither be mainly attributed to a commercial nor an independent professional activity. Within the meaning of these Terms and Conditions, an entrepreneur is a natural person or legal entity or an incorporated partnership that is exercising the commercial or independent professional activity at the time of placing the order.

(4) The subject matter of the respective contract is the genetic test conducted for the customer by LABOKLIN.

(5) The offers provided by LABOKLIN on its website are binding offers for the conclusion of a contract. A contract between both parties shall come into effect when the customer clicks on “Buy now” at the end of the order process.

(6) After the order, the wording of the contract and the General Terms and Conditions will be sent to the customer by email. In addition, the customer who has created a customer account can use this customer account to check on his respective orders at any time after the conclusion of the contract.

(7) The German language will exclusively be used for the conclusion of the contract. German law shall apply if the customer is a businessperson.

(8) All prices shown are gross prices in euro.

§ 2 Settlement of the contract

(1) Payment of the price shall become due with immediate effect at the conclusion of the purchase contract. The customer has the option to choose between different payment methods. For deliveries abroad, initial orders or for other reasons, LABOKLIN reserves the right to exclude certain payment options.

(2) The customer shall send the necessary sample material for the genetic test ordered to LABOKLIN. LABOKLIN shall carry out the genetic test as provided in the contract and shall send the test result to the customer by email. A customer who has a customer account will also be provided with this result in his customer account.

(3) Jos asiakas tilaa ilmaisen testipakkauksen, se lähetetään hänelle ilmaiseksi LABOKLININ toimesta sopimuksen solmimisen jälkeen.

(4) Asiakas sitoutuu ottamaan näytteet LABOKLININ vaatimusten mukaisesti tai antaa ammattimaisesti koulutetun kolmannen osapuolen, esimerkiksi eläinlääkärin, ottaa näytteet.

(5) LABOKLIN voi tutkia ainoastaan näytteitä, jotka on otettu ja pakattu asianmukaisesti ja lähetetty LABOKLINILLE ilman viivytyksiä. Näytteen ottoa koskevien ohjeiden seuraaminen on välttämätöntä.

(6) Asiakkaalle on tehty selväksi, ettei LABOKLININ palvelujen käyttäminen korvaa lääketieteellisiä palveluita ja/tai konsultaatiota.

§ 3 Vastuunrajoitukset

LABOKLIN ei ole missään tapauksessa vastuussa vähäisen huolimattomuuden aiheuttamista vahingoista. Vastuun rajoitukset eivät koske vahinkoja, jotka johtuvat kuolemasta, fyysisistä vammoista tai terveydellisistä vahingoista, vilpillisestä erehdyttämisestä, Saksan tuotevastuulain mukaisista vaatimuksista, tahallisesta ja törkeästä huolimattomuudesta taivelvoitteiden rikkomisesta, joiden täyttäminen mahdollistaa sopimuksen oikeanlaisen toteuttamisen ja joiden noudattamiseen asiakas voi säännöllisesti luottaa.

§ 4 Muut ehdot

(1) Muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden tapauksessa näihin ehtoihin ja kaikkiin tehtyihin sopimuksiin sovelletaan yksinomaan Saksan lakia lukuun ottamatta Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa sopimusta.

(2) Siltä osin kuin molemmat osapuolet ovat rekisteröityjä kauppiaita, kaupunki jossa LABOKLINin pääkonttori sijaitsee kaupunki sovitaan toimivaltapaikkana kaikissa tämän sopimuksen perusteella tai sen yhteydessä syntyvissä riidoissa.
Tähän Sopimukseen sovelletaan Kalifornian (Yhdysvallat) osavaltion lakeja, ja Sopimusta tulkitaan Kalifornian lakien mukaisesti lukuun ottamatta sen kansainvälisen yksityisoikeuden lainvalintasääntöjä. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa muiden maiden lakien, määräysten ja säädösten sekä Kalifornian lakien, määräysten ja säädösten välillä Kalifornian lakeja, määräyksiä ja säädöksiä pidetään ja sovelletaan ensisijaisina. Molemmat osapuolet hyväksyvät, että henkilökohtainen ja yksinomainen lainkäyttöoikeus kuuluu Kaliforniassa sijaitsevan Santa Claran piirikunnan oikeusistuimille. Tähän Sopimukseen ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista 

(3) Should one or more provisions of these Terms and Conditions be ineffective in whole or in part, its remaining provisions shall remain fully effective.

Päivitetty 26.11.2017

LABOGEN on jäsen seuraavissa organisaatioissa:
 
Löydät meidät
facebookista!

Newsletter
Yhteystiedot